Regulamin

Regulamin obowiązuje od 15.10.2016

§1. Realizacja usługi

1. Sklep internetowy działający pod adresem imagineunlock.com prowadzony jest przez: iMagine Filip Dębowski, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sianowskiej 21h lok. 1, NIP: 9720920265, REGON: 301684988, zwany dalej Sprzedającym.
2. Oferta jest dostępna tylko i wyłącznie dla modeli telefonów i sieci wyszczególnionych na stronie.
3. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu przedmiotu zamówienia, czyli kodów odblokowujących, zgodnie z podanymi przez klienta parametrami zamówienia.
4. Sprzedający zastrzega, iż kody odblokowujące "simlock" będą skuteczne, gdy wcześniej do telefonu nie były wpisywane inne, złe kody odblokowujące, telefon nie miał zmienianego oprogramowania na nielicencjonowane, zablokowanego licznika prób wpisania kodu lub gdy w telefonie brak pola na wpisanie kodu odblokowującego. Do Kupującego należy sprawdzenie przed zamówieniem produktu czy jego telefon spełnia wyżej wymienione wymagania.
5. W przypadku, gdy Kupujący wpisywał wcześniej do telefonu jakiekolwiek inne kody odblokowujące, instalował na nim nielicencjonowane oprogramowanie, lub gdy jego telefon miał zablokowany licznik prób albo nie posiadał aktywnego pola na wpisanie kodu odblokowującego, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak usunięcia blokady simlock, a Kupującemu nie przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.
6. Sprzedający zastrzega, iż kody odblokowujące "simlock" będą skuteczne tylko w przypadku podania w formularzu zamówienia prawidłowych danych tj. sieci komórkowej na jaką telefon ma blokadę, kraju pochodzenia telefonu, numeru IMEI telefonu lub innych wymaganych dla danego produktu, a niezbędnych do odblokowania telefonu.
7. W sytuacji gdy podczas zamówienia zostaną podane nieprawidłowe dane tj. sieć komórkowa, kraj pochodzenia, numer IMEI lub inne wymagane dla danego produktu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak usunięcia blokady simlock, a Kupującemu nie przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.
8. Zamówienie kodu odblokowującego „simlock” dla telefonów znajdujących się na „czystej” liście u operatora komórkowego, w przypadku gdy telefon okaże się być na „czarnej” liście (zgłoszony jako zgubiony, skradziony lub z innego powodu na niej widniejący) lub dla telefonów nie posiadających simlocka będzie skutkowało utratą wpłaconych przez Kupującego środków.
9. Kody odblokowujące służą tylko i wyłącznie usunięciu blokady simlock. W przypadku gdy telefon Kupującego zabezpieczony jest hasłem użytkownika, hasłem Google lub hasłem iCloud Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do menu telefonu. Kupującemu nie przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.
10. Sprzedaż zostanie zrealizowana po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem na stronie. Płatności dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza w serwisie internetowym Sprzedającego.
11. Wszystkie ceny podawane są w PLN.
12. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu kodów odblokowujących w terminie określonym na stronie, w zależności od danego modelu telefonu i sieci. Jest on wyrażony w dniach roboczych i nie wlicza się do niego weekendów, świąt i dni wolnych od pracy.
13. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć termin realizacji zamówienia. Zależne to jest od usług świadczonych przez naszych dostawców i od operatorów sieci komórkowych.W przypadku iPhone czas ten może zostać  wydłużony o dodatkowe 21 dni od czasu podanego w opisie produktu. W przypadku innych modeli  jak Sony, Samsung, HTC, LG,  Alcatel, Nokia, Huawei, Motorola, BlackBerry, ZTE, czas ten może zostać wydłużony o 7 dni od  czasu podanego w opisie produktu.
14. Sprzedający z przyczyn technicznych może anulować zlecenie. Opłata za niezrealizowane zamówienie zostanie wówczas niezwłocznie zwrócona Kupującemu na konto bankowe, kartę kredytową lub konto PayPal.
15. Płatności obsługiwane są przez firmę PayPro S.A. (Przelewy24.pl) oraz przez firmę PayPal. Istnieje także możliwość wpłaty wprost na konto bankowe Sprzedającego.
16. Z uwagi na charakter sprzedawanego produktu (generowanie kodów simlock rozpoczyna się zaraz z chwilą złożenia zamówienia i wiąże się z koniecznością natychmiastowej zapłaty dostawcom) Kupujący nie może wycofać zamówienia przed upłynięciem faktycznego czasu oczekiwania przewidzianego przez Sprzedającego.

§2. Reklamacje

1. Każdy klient imagineunlock.com w przypadku niedziałającego kodu ma 30 dni na złożenie reklamacji.
2. Podstawą do złożenia reklamacji jest nagranie krótkiego materiału video, na którym zawarte są:
- wyświetlenie numeru IMEI telefonu - należy to zrobić wpisując z klawiatury kombinację klawiszy *#06#
- miejsce gdzie widoczne jest okienko do wprowadzenia kodu na simlocka,
- moment wpisywania kodu odblokowującego oraz komunikat ewentualnego błędu,
- ilość pozostałych prób w przypadku telefonów Sony Xperia, Sony Ericsson, Alcatel, Blackberry.
3. Film nie może być edytowany i musi być nagrany w sposób ciągły.
4. Link do materiału video umieszczonego na serwisie Youtube.com wraz z reklamacją należy kierować na adres info@imagineunlock.com
5. Reklamacje produktu powstałe z winy Kupującego (§1. pkt 4-9) będą rozpatrywane negatywnie.
6. Sprzedający zobowiązuje się rozstrzygnięcia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych.
7. Sprzedający poinformuje Kupującego o wyniku reklamacji drogą elektroniczną.

 

§3.Ograniczenie odpowiedzialności

Nasze produkty są łatwe i bezpieczne w użyciu, lecz Kupujący korzysta z nich na własne ryzyko.
Sklep imagineunlock.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, zniszczenie czy uszkodzenia mienia Kupującego.


§4. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania.
2. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych.
3. Wszystkie znaki towarowe oraz wszystkie nazwy pojawiające się w serwisie należą do odpowiednich właścicieli i są używane w celach informacyjnych.